การสร้างแอปพลิเคชัน NETPIE

ในการสร้างระบบ IoT โดยใช้คลาวด์แพลตฟอร์ม NETPIE ผู้พัฒนาจะต้องสร้างแอปพลิเคชันขึ้นในเว็บไซต์ของ NETPIE ก่อน โดยชื่อของแอปพลิเคชันจะต้องไม่ซ้ำกับผู้ใช้รายอื่น จากนั้นจึงเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับ NETPIE เซิร์ฟเวอร์ผ่านทางกุญแจที่สร้างขึ้นจากตัวแอปพลิเคชัน

  1. คลิกที่แถบเมนู RESOURCES จากนั้นจึงเลือก APPLICATIONS เพื่อเข้าสู่หน้า APPLICATION MANAGEMENT

2. ในหน้านี้จะแสดงจำนวนแอปพลิเคชันที่มี โดยสามารถกดที่ปุ่มชื่อแอปพลิเคชันด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าจัดการแอปพลิเคชัน ในทีนี้ให้กดปุ่ม + บริเวณมุมขวาเพื่อสร้างแอปพลิเคชันใหม่ จะได้หน้าต่างดังรูป

3. ใส่ชื่อแอปพลิเคชันตามที่ต้องการ โดยชื่อที่ตั้งจะต้องไม่ซ้ำกับชื่ออื่นที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ชื่อที่ตั้งจะถูกใช้เป็นรหัสประจำตัวของแอปพลิเคชันซึ่งเป็นข้อมูลหนึ่งที่ต้องนำไปใส่ในอุปกรณ์ร่วมกับกุญแจที่จะสร้างขึ้นในขั้นตอนถัดไปเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ NETPIE

4. หลังจากสร้างแอปพลิเคชันสำเร็จระบบจะนำไปยังหน้าจัดการแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติดังรูป

5. สร้างกุญแจสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ NETPIE โดยกดที่ปุ่ม + บริเวณมุมขวาบนของแถบ APPLICATION KEY

6. ตั้งชื่อและเลือกชนิดของกุญแจ โดยหากต้องการเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ให้เลือกเป็น Device Key และหากต้องการเชื่อมต่อกับแดชบอร์ดหรือหน้าเว็บไซต์ที่ใช้ HTML5 Microgear ให้เลือกเป็น Session Key

7. ในที่นี้จะทดลองสร้างกุญแจทั้งสิ้น 2 กุญแจสำหรับตัวอุปกรณ์และแดชบอร์ด เมื่อสร้างกุญแจเสร็จสิ้นสามารถกดดูรายละเอียดของกุญแจได้โดยกดที่ชื่อกุญแจในแถบ APPLICATION KEY โดย Key เป็นกุญแจที่อุปกรณ์ใช้ในการเชื่อมต่อกับ NETPIE และ Secret เป็นรหัสลับที่ต้องใช้คู่กับ Key เพื่อทำให้อุปกรณ์นั้นสามารถเชื่อมต่อกับ NETPIE ได้

Last updated