หน้าตั้งค่าอุปกรณ์

1. เลือกอุปกรณ์ควบคุม

กำหนดประเภทของอุปกรณ์ควบคุมและเลือกรุ่นที่ต้องการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลต่อประเภทหรือรุ่นของเซนเซอร์ที่สามารถเลือกมาใช้งานในหน้าค้นหาอุปกรณ์

2. เลือกอุปกรณ์ต่อพ่วงและพอร์ทการเชื่อมต่อ

เมื่อกดเพิ่มอุปกรณ์ต่อพ่วงในหน้าต่างค้นหาอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว รายการอุปกรณ์ที่ทำการเพิ่มจะปรากฎในหน้านี้เพื่อให้ผู้ใช้ทำการเลือกพอร์ทการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมหรือลบออกเมื่อไม่ใช่งาน

3. ส่วนแสดงผลการเชื่อมต่อวงจรเสมือนจริง

ส่วนการแสดงผลการเชื่อมต่อวงเสมือนจริงจะปรับเปลี่ยนหน้าตาและรูปแบบการเชื่อมต่อของวงจรทันทีตามที่ผู้ใช้ได้เลือกอุปกรณ์และพอร์ทเชื่อมต่อจากขั้นตอนก่อนหน้า ผู้ใช้สามารถดูตำแหน่งการเชื่อมต่อของสายไฟเพื่อทำการเชื่อมต่อตามได้ทันที

Last updated