ใช้งานร่วมกับ Blynk

Blynk อ่านว่า “บลิ้ง” คือ ชุดของแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟนที่ทำให้การสร้างงาน IoT ทำได้ง่ายอย่างเบ็ดเสร็จ มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่อยู่ไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้สมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์หลักในการติดต่อกับผู้ใช้งานและอุปกรณ์ควบคุมปลายทาง ผู้พัฒนา IoT ไม่ต้องจัดเตรีบมสิ่งใดเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์, หน้าเว็บแสดงผลและควบคุม รวมถึงซอฟต์แวร์เพื่อการเชื่อมต่อใดๆ

Blynk (www.blynk.cc) เป็นผลงานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เสนอโครงการเข้าใน Kickstarter โดยผู้ก่อตั้งคือ Mr. Pavel Baiborodin โดยระดมทุนได้ 49,000 เหรียญสหรัฐ (US$) Blynk ได้เปิดตัวใช้งานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม คศ. 2015 ที่ผ่านมา

Blynk ช่วยให้การพัฒนางาน IoT ง่าย โดยผู้พัฒนาไม่จำเป็นที่ต้องมีความรู้ด้านระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทางคอมพิวเตอร์มากมาย ตัวแอปพลิเคชั่นใช้งานกับฮาร์ดแวร์ที่เป็นที่นิยม ทั้งบอร์ด Arduino, ESP8266, Raspberry PI, Particle Core เป็นต้น

จุดแข็งของ Blynk คือ การจัดเตรียมระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่เสถียรมากให้กับผู้ใช้งาน นอกเหนือจากนั้น Blynk อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ Blynk ขึ้นเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบอร์ด Raspberry Pi ทำให้สามารถเก็บทุกสิ่งที่พัฒนาไว้กับเครื่องของตนเองได้อีกด้วย

โครงสร้างของ Blynk

Blynk มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่

  • Blynk App คือ แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟนที่ทำหน้าที่ติดต่อผู้ใช้งานและอุปกรณ์เพื่อการควบคุมและแสดงผลหลากหลาย โดยอุปกรณ์ที่เรียกว่า “วิดเก็ต” (Widget) ตัวแอปพลิเคชั่นใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ แอนดรอยด์

  • Blynk Server คือ เซิร์ฟเวอร์ที่มีหน้าที่สื่อสารระหว่างสมาร์ทโฟนกับอุปกรณ์ควบคุมปลายทาง โดยที่เซิร์ฟเวอร์นี้มีลักษณะเป็นคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) ที่เรียกใช้ได้กับ Blynk App หรือผู้ใช้สามารถติดตั้ง Blynk Server ไว้เป็นส่วนตัวได้ เนื่องจากเป็นแบบ Open Source และยังสามารถติดตั้งเซิร์ฟเวอร์นี้ลงบนบอร์ด Raspberry Pi ได้ด้วย

  • Blynk Libraries คือ ส่วนของโปรแกรมสนับสนุนที่นำไปใช้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ยอดนิยม เช่น Arduino, Raspberry Pi เป็นต้น

Last updated