ทดลองแสดงผลค่าจาก POT ผ่าน Gauge บน Freeboard

อุปกรณ์ที่ใช้ในตัวอย่างนี้ประกอบด้วย

  1. Maker Playground Baseboard

  2. Maker Playground POT module

ภายในซอฟต์แวร์เมกเกอร์เพลย์กราวน์

Last updated