แนะนำซอฟต์แวร์

เมกเกอร์เพลย์กราวน์เป็นซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและ IoT แบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนของการทดสอบและเรียนรู้การทำงานอุปกรณ์, การออกแบบการเชื่อมต่อวงจร, การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และการอัพโหลดโปรแกรมไปยังบอร์ด เมกเกอร์เพลยกราวน์ใช้การต่อไดอะแกรมเพื่ออธิบายผลลัพธ์การทำงานที่ต้องการ จากนั้นระบบจะทำการสร้างซอร์สโค้ดและภาพแสดงการเชื่อมต่อวงจรให้สำหรับบอร์ดพัฒนาหลากหลายแพลตฟอร์มอาทิบอร์ด Arduino (AVR), บอร์ดพัฒนาที่ใช้ชิป ESP8266 และ ESP32 และบอร์ด Raspberry Pi

Last updated