โหมดทดลองแบบตอบโต้

เพื่อการทดสอบและเข้าใจการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์โดยที่ผู้ใช้สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนและตรงไปตรงมา

1. เลือกอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ต่อพ่วง

2. กำหนดพอร์ทของอุปกรณ์ต่อพ่วง

3. กดปุ่มเริ่มสีเขียวด้านบนขวาในหน้าต่างหลักดังรูป

4. เมกเกอร์เพลย์กราวน์ซอฟต์แวร์จะทำการอัพโหลดข้อมูลไปยังอุปกรณ์ควบคุม

5. เมื่อการอัพโหลดเสร็จสมบูรณ์ แถบความคืบหน้าในการอัพโหลดจะหายไป เหลือเพียงปุ่มหยุดสีแดง

6. ทดลองควบคุมหรืออ่านค่าที่ได้จากอุปกรณ์ต่อพ่วง

ผู้ใช้สามารถคลิ๊กที่อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องการควบคุมหรืออ่านค่า โดยผู้ใช้จะพบกับเมนูป๊อปอัพขึ้นมา เพื่อแสดงผลค่าที่อ่านได้หรือปรับตั้งค่าให้อุปกรณ์และกดปุ่มเริ่มสีเขียวหลังจากกำหนดค่าให้อุปกรณ์แสดงผล

Last updated