เริ่มต้นอย่างง่าย

แนะนำซอฟต์แวร์

เมกเกอร์เพลย์กราวน์คืออะไร?

เมกเกอร์เพลย์กราวน์เป็นซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและ IoT แบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนของการทดสอบและเรียนรู้การทำงานอุปกรณ์, การออกแบบการเชื่อมต่อวงจร, การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และการอัพโหลดโปรแกรมไปยังบอร์ด เมกเกอร์เพลยกราวน์ใช้การต่อไดอะแกรมเพื่ออธิบายผลลัพธ์การทำงานที่ต้องการ จากนั้นระบบจะทำการสร้างซอร์สโค้ดและภาพแสดงการเชื่อมต่อวงจรให้สำหรับบอร์ดพัฒนาหลากหลายแพลตฟอร์มอาทิบอร์ด Arduino (AVR), บอร์ดพัฒนาที่ใช้ชิป ESP8266 และ ESP32 และบอร์ด Raspberry Pi

การติดตั้ง

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้จาก www.makerplayground.io สำหรับขั้นตอนการติดตั้งโดยละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่าง

เริ่มต้นใช้งานใน 5 นาที

1. เลือกแพลตฟอร์มและคอนโทรลเลอร์ที่ต้องการเช่นแพลตฟอร์ม Arduino (AVR8) และบอร์ด Arduino UNO
2. เลือกอุปกรณ์จากแถบ Device Explorer โดยกดเครื่องหมาย + ที่มุมขวาบนเพื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์ โดยในตัวอย่างนี้จะเลือกเป็นหลอดไฟ LED ภายหลังจากที่กด + จะเห็นภาพเบรดบอร์ดและหลอดไฟ LED ปรากฏขึ้นในด้านขวาดังรูป
เครื่องหมายตกใจรูปสามเหลี่ยมจะปรากฏขึ้นที่แถบ Device เมื่อพบการตั้งค่าอุปกรณ์ยังไม่สมบูรณ์เช่นในกรณีที่เลือกอุปกรณ์ที่ไม่รองรับการทำงานตามไดอะแกรมหรือเมื่อยังไม่ได้เลือกพอร์ตเชื่อมต่อให้กับอุปกรณ์
3. เลือกพอร์ตเชื่อมต่อโดยกลับไปยังแถบ Device Configuration และเลือกพอร์ตเชื่อมเชื่อมต่อด้วยตนเองหรือกดปุ่ม Auto Select เพื่อให้ระบบเลือกพอร์ตที่เหมาะสมให้ โดยเมื่อเลือกพอร์ตเชื่อมต่อครบถ้วนจะเห็นภาพวงจรที่สมบูรณ์ดังภาพด้านขวาและเครื่องหมายตกใจรูปสามเหลี่ยมจะหายไปจากแถบ Device
4. เชื่อมต่ออุปกรณ์ตามภาพและทดลองการทำงานของอุปกรณ์โดยเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่อบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วจึงกดปุ่ม
เพื่อเริ่มต้นการทำงานของโหมดทดลองแบบโต้ตอบ (Interactive Mode)
สำหรับขั้นตอนการตั้งค่าอุปกรณ์โดยละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่างนี้
5. เมื่อการอัพโหลดเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้นปุ่ม
จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม
และสามารถกดที่ภาพอุปกรณ์เพื่อเปิดหน้าต่างตั้งค่าและตั้งค่า Action เช่นในที่นี้จะทดลองกำหนดให้เป็น On ด้วยค่า Brightness (ความสว่าง) ที่ 100% จากนั้นจึงกดปุ่ม
ที่มุมขวาบนของหน้าต่างป๊อปอัพเพื่อดูผลลัพธ์การทำงานบนบอร์ดจริงในทันที โดยสามารถทดลองเปลี่ยน Action เป็น Off เพื่อสั่งงานให้หลอดไฟปิดหรือปรับค่า Brightness เพื่อดูผลลัพธ์ได้ในทันที
โหมดทดลองแบบโต้ตอบสามารถใช้สั่งงานอุปกรณ์หรืออ่านค่าจากเซนเซอร์ทุกประเภทได้ในทันที ซึ่งช่วยลดขั้นตอนของการติดตั้งไลบารี่ เขียนโค้ด อัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ดและอ่านค่าจาก Serial Monitor ซึ่งจะต้องทำซ้ำ ๆ หลาย ๆ รอบสำหรับอุปกรณ์แต่ละตัว
สำหรับขั้นตอนการใช้โหมดทดลองแบบโต้ตอบโดยละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่างนี้
6. ขั้นตอนต่อไปจะทำการทดลองพัฒนาโปรแกรมไฟกระพริบเปิด-ปิดทุก ๆ 1 วินาทีแบบอัตโนมัติ โดยเปลี่ยนไปที่แถบ Diagram เพื่อเริ่มต้นวาดไดอะแกรมอธิบายการทำงานของอุปกรณ์ จากนั้นจึงกดที่ปุ่ม Add Scene เพื่อเพิ่มบล็อกซีนใหม่แล้วจึงเลือกเพิ่ม LED1 เข้าไปในซีน
7. เพิ่มบล็อกซีนอีกอันหนึ่งเพื่อโดยในรอบนี้ให้กดที่กล่องของ LED1 เพื่อตั้งค่า Action ให้เป็น Off ดังภาพ
จะได้ไดอะแกรมดังรูป
8. เพิ่มบล็อกดีเลย์ระหว่างบล็อกซีนทั้งสองเพื่อให้ระบบรอเวลาก่อนเริ่มทำงาน Scene2 เพื่อสั่งให้ไฟปิด
9. ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งและตั้งค่าเวลาที่ต้องรอเป็น 1 วินาที
10. เชื่อมต่อบล็อกทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะได้ไดอะแกรมที่สมบูรณ์ดังภาพ
11. กดปุ่มอัพโหลดที่มุมขวาบน เมื่ออัพโหลดสำเร็จสามารถดูผลลัพธ์การทำงานบนบอร์ดได้ทันที
สำหรับวิธีการเชื่อมต่อไดอะแกรมโดยละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่างนี้
Last modified 1yr ago