ใช้งานร่วมกับ NETPIE

รู้จักกับ NETPIE IoT Platform

NETPIE เป็นคลาวด์แพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาระบบ Internet of Thing (IoT) ที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยสวทช. สำหรับการใช้งานจำนวนน้อยกว่า 100 อุปกรณ์ NETPIE มีส่วนประกอบหลักคือ

1. NETPIE คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ทำให้หน้าที่เป็น Distributed MQTT Brokers หรือศูนย์กลางเพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ

2. ไลบารี่ Microgear ซึ่งเป็นไลบารี่สำหรับติดตั้งลงในอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของ NETPIE ปัจจุบันมี Microgear สำหรับภาษา Python, HTML5, Javascript (Node.js), Java และ C# รวมถึงไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266, ESP32*, Arduino MEGA (Ethernet Shield) และระบบปฏิบัติการ Android โดยไลบารี่ Microgear ทั้งหมดมีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเปิดชนิด ISC License และสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://github.com/netpieio จุดเด่นของ NETPIE คือ เป็นแพลตฟอร์มที่มีการส่ง-รับข้อมูลที่รวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง และทำงานบนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เกือบทุกอุปกรณ์

จุดเด่นของ NETPIE คือ เป็นแพลตฟอร์มที่มีการส่ง-รับข้อมูลที่รวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง และทำงานบนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เกือบทุกอุปกรณ์

รู้จักกับ NETPIE Freeboard

freeboard.io เป็นเว็บไซต์สำหรับสร้างแดชบอร์ดเพื่อแสดงผลข้อมูลหรือปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่าย โดยการลากวางวิดเก็ต (อุปกรณ์แสดงผล) สำเร็จรูปที่มีให้เลือกใช้อย่างหลากหลายอาทิ วิดเก็ตแสดงภาพ, วิดีโอ, กราฟเส้น, กราฟแท่ง, หน้าปัด, ตัวเลขและปุ่มกด freeboard เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่พัฒนาขึ้นโดย Bug Labs, Inc สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก https://github.com/ Freeboard/freeboard ปัจจุบัน freeboard รองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลากหลายเช่น dweet.io และเว็บเซอร์วิสทั่วไป

ในช่วงเริ่มต้น NETPIE เป็นคลาวด์แพลตฟอร์มที่ไม่มีส่วนแสดงผลของตนเอง การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ผู้พัฒนาจึงต้องทำการพัฒนาเว็บเพจด้วยตนเองโดยใช้ไลบารี่ Microgear ด้วยภาษา HTML5 และ Javascript ซึ่งมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน จนเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทีมพัฒนา NETPIE ได้พัฒนาต่อยอด freeboard ให้รองรับการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม NETPIE ได้โดยสะดวกยิ่งขึ้นในชื่อ NETPIE Freeboard และเปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีจาก https://github.com/netpieio/netpie-freeboard และหากผู้ใช้ไม่ต้องการที่จะทำการโฮสแดชบอร์ดไว้บนเซิฟต์เวอร์ของตนเองก็สามารถสร้างแดชบอร์ดได้บนเซิฟต์เวอร์ของ NETPIE ได้ทันที

Last updated