หน้าค้นหาอุปกรณ์

1. กล่องข้อความใส่คำไขเพื่อทำการค้นหาอุปกรณ์

รองรับการค้นทางอุปกรณ์ตามประเภท, รุ่น และยี่ห้อผู้ผลิตสินค้า

2. ปุ่มสลับการจัดเรียงรายการอุปกรณ์ต่อพ่วง

สามารถสลับหมวดการแสดงผลของอุปกรณ์ได้ตามประเภทหรือยี่ห้อผู้ผลิตสินค้า

3. รายการอุปกรณ์ต่อพ่วง

แสดงผลรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่เมกเกอร์เพลย์กราวน์รองรับหรือผลการค้นหาที่ผู้ใช้งานได้ทำการกรอกคำไข

4. ส่วนแสดงผลการเชื่อมต่อวงจรเสมือนจริง

ส่วนการแสดงผลการเชื่อมต่อวงเสมือนจริงจะปรับเปลี่ยนหน้าตาและรูปแบบการเชื่อมต่อของวงจรทันทีตามที่ผู้ใช้ได้เลือกอุปกรณ์และพอร์ทเชื่อมต่อจากขั้นตอนก่อนหน้า ผู้ใช้สามารถดูตำแหน่งการเชื่อมต่อของสายไฟเพื่อทำการเชื่อมต่อตามได้ทันที

Last updated