การสร้างแดชบอร์ดด้วย NETPIE Freeboard

ในขั้นตอนนี้จะทดลองสร้างแดชบอร์ดในรูปแบบของ freeboard ใหม่ โดยใช้บริการโอสติ้งของ NETPIE ทำให้เราไม่จำเป็นต้องตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ทีมผู้พัฒนา NETPIE ยังได้พัฒนาแอปพลิชัน NETPIE ในสมาร์ทโฟนทั้งในระบบปฎิบัติการ iOS และ Android สำหรับให้ผู้ใช้เข้าถึงแดชบอร์ดที่สร้างขึ้นได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนอีกด้วย

  1. คลิกที่แถบเมนู RESOURCES จากนั้นจึงเลือก FREEBOARDS เพื่อเข้าสู่หน้าสำหรับบริหารจัดการแดชบอร์ด

2. ในหน้านี้จะแสดงจำนวนแดชบอร์ดที่มี โดยสามารถกดที่ปุ่มแดชบอร์ดด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการแดชบอร์ดของ freeboard ในที่นี้ให้กดปุ่ม + บริเวณมุมขวาเพื่อสร้างแอปพลิเคชั่นใหม่ จะได้หน้าต่างดังรุป

3. จากนั้นก็สามารถกดชื่อแดชบอร์ดที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการแดชบอร์ดของ freeboard ได้ทันที

Last updated