การสมัครใช้งาน NETPIE

  1. ไปยังเว็บไซต์ https://netpie.io/sign_up จะปรากฏหน้าเว็บดังรูปที่... ให้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นจึงกดปุ่ม SIGN UP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

  1. รอรับ SMS จากทาง NETPIE ที่ได้ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้

  2. คลิกที่เมนู LOG IN เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยใส่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในช่อง USERNAME และนำรหัสผ่านที่ได้รับจาก SMS ใส่ในช่อง PASSWORD แล้วคลิกที่ปุ่ม LOG IN

  3. เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยคลิกที่รูปไอคอนผู้ใช้งานที่มุมซ้ายบน จากนั้นจึงเลือกไปที่เมนู CHANGE PASSWORD ใส่รหัสผ่านเดิมในช่อง CURRENT PASSWORD จากนั้นป้อนรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการลงในช่อง NEW PASSWORD และช่อง CONFIRM PASSWORD แล้วคลิกปุ่ม SAVE เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน

Last updated