เตรียมพร้อมการใช้งาน Blynk

การติดตั้ง Blynk บนสมาร์ตโฟน

ดาวน์โหลด Blynk App โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก App Store หรือ Google Play เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเรียบร้อย ทำการเรียกใช้งานที่หน้าจอสมาร์ทโฟน

หน้าแรกของแอปพลิเคชั่นคือ การเข้าถึง Blynk App โดยการลงทะเบียนเข้าเป็นผู้ใช้ โดยใช้อีเมล์หรือสมัครผ่าน Facebook การสมัครจะต้องมีอีเมล์ของผู้ใช้งานเป็นตัวยืนยัน เนื่องจากเวลาสร้างงาน ตัวระบบจะส่งรหัสแสดงสิทธิ์ใช้งาน หรือ Auth Token เพื่อเชื่อมโยงระบบไปยังอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้

เตรียมการใช้งาน Blynk App บนสมาร์ตโฟน

หลังจากติดตั้ง Blynk App ลงในสมาร์ตโฟนเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปเป็นการตั้งค่าต่างๆ ให้กับ Blynk App และการสร้าง Project เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

Last updated